Vores rejser

Sydamerika

3 måneders oplevelser i 2001 blev kondenseret ned til 9 rejsebreve, der blev sendt hjem til familie og venner i Danmark. Brevene indeholder beskrivelser af, hvad vi så og forsøger at sætte det i kontrast til livet hjemme i Europa og landenes historie.